Giải pháp trả góp
linh hoạt dành riêng cho giáo dục
Thúc đẩy phụ huynh/học viên ra quyết định nhanh hơn nhờ việc giảm gánh nặng tài chính.
Rootopia có thể mang lại gì cho đối tác?
Giải pháp dành riêng cho thị trường giáo dục
Tỷ lệ xét duyệt 90%, gỡ bỏ rào cản với khách hàng, dễ dàng chốt sale
Tăng 30% quy mô tuyển sinh
Tăng 5 lần giá trị khóa học
Nhận 100% giá trị học phí trong tối đa 72h
Giải phóng quy trình vận hành sau vay
Phụ huynh & học viên nhận được gì?
/icons/school/wand-icon.svg
Kỳ hạn linh hoạt: 1 - 12 tháng (tối đa bằng kỳ hạn khóa học)
/icons/school/hand-icon.svg
Hạn mức tối đa: 50.000.000đ (tối đa bằng giá trị khóa học)
/icons/school/laptop-icon.svg
Hồ sơ và quy trình 100% online
/icons/school/clock-icon.svg
Xét duyệt trong 24h làm việc
/icons/school/checklist-icon.svg
Không phí ẩn, minh bạch, rõ ràng
/icons/school/flower-icon.svg
Giải pháp an toàn, nhân văn, giúp giảm gánh nặng tài chính
Bạn muốn hợp tác với Rootopia
Tên cơ sở giáo dục/Tên bạn
Số điện thoại liên lạc
Email
Đăng ký tư vấn
*Rootopia sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ với chúng tôi tại đây
Giá trị cốt lõi của Rootopia
Tin cậy
Rootopia luôn đặt niềm tin là yếu tố quan trọng nhất trong các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Nhân văn
Với cốt lõi là giáo dục, mỗi sản phẩm của Rootopia đều hướng đến những giá trị nhân văn dành cho phụ huynh, học sinh, nhà trường và nhà đầu tư.
Sáng tạo
Không ngừng nhận thức hiện thực và tưởng tượng viễn cảnh, để thay đổi thực tại tốt đẹp hơn.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi
Đối tác nói về Rootopia
Anh Nguyễn Tiến Nam
CEO SunUni Academy, Chủ tịch tập đoàn SunUni Global
Sau khi hợp tác với Rootopia, SunUni đã tăng tỷ lệ tuyển sinh lên tới 12%. Chúng tôi đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng dịch vụ của Rootopia và loại bỏ các phương án trả góp khác. Sự linh hoạt và hỗ trợ nhiệt tình của Rootopia cùng với quy trình tối ưu đã giúp chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là trong thời gian cuối tháng. Chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác này và tin rằng Rootopia đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của SunUni.
Anh Đào Duy Thanh
Phó Tổng Giám Đốc
Có Rootopia, Codegym khai thác được thêm 12% khách hàng của toàn chi nhánh có nhu cầu học nhưng gặp khó khăn trong việc đóng học phí.
Anh Lê Văn Ngọc
Giám Đốc Kinh Doanhvà Vận Hành
Nhờ sử dụng phương án trả góp của Rootopia, MindX đã ghi nhận một sự tăng trưởng đáng kể với mức gia tăng 12% học viên mới mỗi tháng. Các điểm mạnh mà MindX đã trải nghiệm với Rootopia bao gồm sự linh hoạt trong việc hợp tác với đối tác nhà trường, sự đồng hành chặt chẽ 24/7, đặc biệt là trong thời kỳ cuối tháng và cuối năm. Điều này đã mang lại sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hoạt động của MindX diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Anh Nguyễn Tiến Nam
CEO SunUni Academy, Chủ tịch tập đoàn SunUni Global
Sau khi hợp tác với Rootopia, SunUni đã tăng tỷ lệ tuyển sinh lên tới 12%. Chúng tôi đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng dịch vụ của Rootopia và loại bỏ các phương án trả góp khác. Sự linh hoạt và hỗ trợ nhiệt tình của Rootopia cùng với quy trình tối ưu đã giúp chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là trong thời gian cuối tháng. Chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác này và tin rằng Rootopia đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của SunUni.
Anh Đào Duy Thanh
Phó Tổng Giám Đốc
Có Rootopia, Codegym khai thác được thêm 12% khách hàng của toàn chi nhánh có nhu cầu học nhưng gặp khó khăn trong việc đóng học phí.
Anh Lê Văn Ngọc
Giám Đốc Kinh Doanhvà Vận Hành
Nhờ sử dụng phương án trả góp của Rootopia, MindX đã ghi nhận một sự tăng trưởng đáng kể với mức gia tăng 12% học viên mới mỗi tháng. Các điểm mạnh mà MindX đã trải nghiệm với Rootopia bao gồm sự linh hoạt trong việc hợp tác với đối tác nhà trường, sự đồng hành chặt chẽ 24/7, đặc biệt là trong thời kỳ cuối tháng và cuối năm. Điều này đã mang lại sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hoạt động của MindX diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Anh Nguyễn Tiến Nam
CEO SunUni Academy, Chủ tịch tập đoàn SunUni Global
Sau khi hợp tác với Rootopia, SunUni đã tăng tỷ lệ tuyển sinh lên tới 12%. Chúng tôi đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng dịch vụ của Rootopia và loại bỏ các phương án trả góp khác. Sự linh hoạt và hỗ trợ nhiệt tình của Rootopia cùng với quy trình tối ưu đã giúp chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là trong thời gian cuối tháng. Chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác này và tin rằng Rootopia đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của SunUni.
Anh Đào Duy Thanh
Phó Tổng Giám Đốc
Có Rootopia, Codegym khai thác được thêm 12% khách hàng của toàn chi nhánh có nhu cầu học nhưng gặp khó khăn trong việc đóng học phí.
Anh Lê Văn Ngọc
Giám Đốc Kinh Doanhvà Vận Hành
Nhờ sử dụng phương án trả góp của Rootopia, MindX đã ghi nhận một sự tăng trưởng đáng kể với mức gia tăng 12% học viên mới mỗi tháng. Các điểm mạnh mà MindX đã trải nghiệm với Rootopia bao gồm sự linh hoạt trong việc hợp tác với đối tác nhà trường, sự đồng hành chặt chẽ 24/7, đặc biệt là trong thời kỳ cuối tháng và cuối năm. Điều này đã mang lại sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo hoạt động của MindX diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Hơn 150 trường đối tác đồng hành
Rootopia ký kết hợp tác toàn diện với hơn 150 trường học, trung tâm giáo dục uy tín. Có thể kể tới iSpace, MindX, CodeGym, Edupia, SunUni Academy,...
+200 trường giải ngân