Đồng hành cùng bạn
trên con đường đạt được các
mục tiêu về tài chính và giáo dục
Đội ngũ Rootopia
Một tập thể hàng ngày tạo dựng những giá trị bền vững như rễ cây bám chặt vào đất (Root), và không ngừng tưởng tượng viễn cảnh để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn (Utopia).
Giá trị cốt lõi của Rootopia
Tin cậy
Rootopia luôn đặt niềm tin là yếu tố quan trọng nhất trong các mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Nhân văn
Với cốt lõi là giáo dục, mỗi sản phẩm của Rootopia đều hướng đến những giá trị nhân văn dành cho phụ huynh, học sinh, nhà trường và nhà đầu tư.
Sáng tạo
Không ngừng nhận thức hiện thực và tưởng tượng viễn cảnh, để thay đổi thực tại tốt đẹp hơn.
Câu chuyện của các nhà sáng lập
Trường Bomi
CEO, Founder
Rootopia chính là hy vọng của chúng tôi với mong muốn chắp cánh giúp mọi học sinh, sinh viên Việt Nam có thể theo đuổi được những ước mơ giáo dục tốt đẹp nhất.
Xem thêm
Khánh Trần
CTO, Co-founder
Không chỉ là người làm startup, chúng tôi còn là những ông bố bà mẹ cùng nhau xây dựng quy trình và dịch vụ để đảm bảo tiền được đầu tư đúng người và sử dụng đúng mục đích giáo dục.
Xem thêm
Văn hóa Rootopia
Tập trung
Cụ thể & khoa học
Thẳng thắn & cởi mở
Gắn kết
Trân trọng, biết ơn