Trang chủVề Rootopia

Giải pháp

bảo trợ giáo dục

đầu tiên

Hỗ trợ thế hệ tương lai tiếp cận một nền giáo dục tiên tiến và khai phóng

Rootopia được sinh ra

từ

tình yêu thương

Rootopia mong muốn giảm nhẹ gánh nặng của các bậc phụ huynh trong việc đưa con cái tiếp cận đến những chương trình giáo dục tiên tiến và chất lượng.

Để Việt Nam ngày một thịnh vượng và phát triển, chúng ta luôn cần một nền móng về nhân tài và trí tuệ vững chắc. Giáo dục là một trong những cách để gia cố vững chắc nền móng này.

Trong 10 - 20 năm, chúng tôi hy vọng không chỉ giúp người Việt tiếp cận với tinh hoa giáo dục của thế giới mà còn mang cả những cái hay nhất trong việc “trồng người” trên thế giới về với con người Việt.

Giá trị cốt lõi của

Rootopia

T-TRUST

Rootopia luôn hi vọng cùng với các đối tác của mình xây dựng mối quan hệ dựa trên niềm tin, sự tin tưởng làm nòng cốt để cùng nhau phát triển vững mạnh.

H - Humanity

Rootopia xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

I - Imagination

Không ngừng nhận thức hiện thực và tưởng tượng viễn cảnh, để thay đổi thực tại tốt đẹp hơn.

Đội ngũ

Rootopia

Chief Executive Officer
Trường Bomi
Finance Director
Phương Phạm
Head of Funding
Quỳnh Trần
Chief Technology Officer
Khánh Trần

Mạng lưới

đối tác giáo dục

Và nhiều hơn thế nữa