CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) cấu thành một phần trong các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa Người Sử Dụng và LEDx và phải được đọc cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được ký kết giữa Người Sử Dụng và LEDx, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều Khoản và Điều Kiện Chung.

 1. Định nghĩa

  Trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, từ ngữ và thuật ngữ sẽ có nghĩa như được quy định trong Chính Sách này hoặc Điều Khoản và Điều Kiện Chung (được sửa đổi tại từng thời điểm bởi LEDx).

  1. LEDx” là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LEDx Next Generation, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0316925474 cấp lần đầu ngày 02/07/2021.

   1. Các Bên Liên Quan” là các bên thứ ba, bao gồm các chủ sở hữu thụ hưởng, đối tác, giám đốc, nhân viên hoặc người có thẩm quyền ký, người lao động, khách hàng, bên thanh toán, bên nhận thanh toán, bên bảo lãnh, các bên cung cấp dịch vụ bảo mật khác và các thể nhân khác liên quan đến Người Sử Dụng.

    1. Dịch Vụ” là hoạt động kết nối Nhà Đầu Tư và Người Thụ Hưởng được thực hiện bởi LEDx thông qua Nền Tảng hoặc các hình thức khác với mục đích giúp Người Thụ Hưởng kết nối và nhận được các khoản Bảo Trợ Tài Chính từ Nhà Đầu Tư để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ liên quan đến giáo dục tại Đơn Vị Cung Cấp.

     1. Thông Tin Dữ Liệu” là thông tin dữ liệu về bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Người Sử Dụng; dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng hoặc Các Bên Liên Quan, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các thông tin như họ tên, thông tin liên hệ, địa chỉ và các thông tin nhận dạng khác của người dùng truy cập và sử dụng Ứng Dụng Rootopia, hoặc bất kỳ dịch vụ nào do LEDx cung cấp thông qua các hoạt động thương mại điện tử có thể truy cập từ Ứng Dụng Rootopia hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp cho LEDx hoặc được LEDx yêu cầu cung cấp khi Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng Rootopia.

      1. Người Sử Dụng” là các khách hàng có nhu cầu cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Rootopia, bao gồm cả Người Thụ Hưởng, Nhà Đầu Tư và Đơn Vị Cung Cấp và tất cả khách hàng, người dùng khác sử dụng Dịch Vụ, Ứng Dụng Rootopia của LEDx.

       1. Tài Khoản” là tài khoản điện tử, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và các câu hỏi, yêu cầu bảo mật khác (nếu có), trên hệ thống công nghệ thông tin của LEDx do Người Sử Dụng tạo lập và/hoặc LEDx cung cấp để truy cập vào Ứng Dụng Rootopia, được quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng dụng trên điện thoại di động, website và các hình thức khác để truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

        1. Ứng Dụng Rootopia” là ứng dụng và/hoặc website kết nối, hỗ trợ cung cấp dịch vụ, giải pháp tài chính theo trong lĩnh vực giáo dục, do LEDx sở hữu, cung cấp, và vận hành.

        2. Phạm vi áp dụng

         Chính Sách Quyền Riêng Tư này quy định về cách thức mà LEDx thu thập, sử dụng, bảo mật thông tin áp dụng đối với các thông tin được Người Sử Dụng cung cấp hoặc được yêu cầu cung cấp một cách hợp lý bởi LEDx khi mở, sử dụng Tài Khoản qua Ứng Dụng Rootopia.

         1. Mục đích thu nhập thông tin

          Người Sử Dụng đồng ý rằng LEDx được quyền truy cập, thu nhập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các Thông Tin Dữ Liệu thông qua Tài Khoản được gửi cho LEDx hoặc do LEDx thu thập vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào của LEDx, bao gồm (“Các Mục Đích”):

          1. Vận hành, quản trị bất kỳ Tài Khoản nào và cung cấp Dịch Vụ cho bất kỳ Người Sử Dụng nào thông qua Ứng Dụng Rootopia bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, tạo điều kiện chuyển tiền, duy trì các thông tin “nhận diện khách hàng” chính xác, để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng đó liên hệ với LEDx hoặc có thể được LEDx liên hệ, để thực hiện hoặc phản hồi các yêu cầu, câu hỏi hoặc chỉ thị từ Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng đó, và để thực hiện mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro;

           1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên Ứng Dụng Rootopia hoặc liên quan đến Dịch Vụ;

            1. Tuân thủ Điều Khoản Và Điều Kiện Chung của Ứng Dụng Rootopia, Chính Sách Quyền Riêng Tư và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác LEDx có thể quy định tùy từng thời điểm và vào bất kỳ thời điểm nào;

             1. Xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của Người Sử Dụng và/hoặc người đại diện của Người Sử Dụng và/hoặc theo quy trình bảo mật hiện hành hoặc quy trình nội bộ của LEDx;

              1. Trong quy trình phân tích và đánh giá khả năng tồn tại, độ tin cậy, tính phù hợp, tính đủ điều kiện và danh tính của Người Sử Dụng liên quan đến Ứng Dụng Rootopia, Dịch Vụ và/hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được ký kết hoặc đồng ý bởi Người Sử Dụng đó;

               1. Thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của LEDx;

                1. Hoạt động tiếp thị, quảng bá hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhãn hiệu nào) mà LEDx tin rằng Người Sử Dụng có thể quan tâm;

                 1. Là một phần hoặc liên quan đến, bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, hoặc bất kỳ thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của LEDx;

                  1. Đối với phản hồi và khiếu nại của khách hàng hoặc các mục đích pháp lý trong việc thực thi các quyền của LEDx, soạn thảo và rà soát các tài liệu, bảo đảm tham vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp;

                   1. Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng, trong trường hợp Người Sử Dụng liên lạc với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của LEDx và sau khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng, LEDx sử dụng thông tin thu thập được bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để:

                    1. Chuyển câu hỏi của Người Sử Dụng đến người hỗ trợ phù hợp.

                     1. Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người Sử Dụng.

                      1. Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của LEDx.

                      2. Nhằm mục đích Nghiên cứu và phát triển: LEDx có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của LEDx; (ii) phát triển các tính năng và Dịch Vụ; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Dịch Vụ của LEDx.

                       1. Tuân thủ bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào tại bất kỳ quốc gia nào;

                        1. Phát hiện, ngăn chặn và điều tra hành vi gian lận, tội phạm, rửa tiền, tài trợ chống khủng bố, hối lộ hành vi vi phạm pháp luật khác và để giúp bảo vệ sự an toàn, bảo mật cho chính Người Sử Dụng và Dịch Vụ của LEDx; và

                         1. Các mục đích liên quan hợp lý đến các mục đích nêu trên.

                         2. Việc thu nhập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu
                          1. Không hạn chế và không ảnh hưởng đến phạm vi Thông Tin Dữ Liệu như được định nghĩa tại Điều 1, LEDx sẽ thu thập các loại thông tin sau đây:

                           1. Thông tin khi Người Sử Dụng mở Tài Khoản:

                            1. Đối với cá nhân: họ tên, độ tuổi, giới tính, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, email, địa chỉ đăng ký thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, công việc hiện tại;

                            2. Đối với tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập khác tương đương hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp), địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, điều lệ hoạt động, số điện thoại, thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Tài Khoản.

                           2. Thông tin được tạo ra khi Người Sử Dụng dùng các Dịch Vụ của LEDx, gồm:

                            1. Cập nhật thông tin Tài Khoản. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và tùy theo Dịch Vụ được Người Sử Dụng lựa chọn, LEDx sẽ thu thập các thông tin bao gồm: họ tên, email đăng ký, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số, ngày cấp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, địa chỉ;

                            2. Thông tin giao dịch và những thông tin cần thiết khác để triển khai Dịch Vụ qua Ứng Dụng Rootopia của LEDx;

                            3. Cookies trên Ứng Dụng Rootopia và trong việc cung cấp Dịch Vụ;

                            4. Thông tin liên quan đến các thiết bị (bao gồm hệ điều hành thiết bị, phiên bản phần cứng, cài đặt, tên tệp và phần mềm, và loại, số nhận dạng thiết bị, vị trí thiết bị, thông tin kết nối như tên của ISP hoặc bên vận hành thiết bị di động mà Người Sử Dụng truy cập Ứng Dụng Rootopia, loại trình duyệt và địa chỉ IP) được sử dụng để truy cập Ứng Dụng Rootopia;

                            5. Thông tin từ nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin thu nhập được từ nguồn thông tin công khai hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị, nghiên cứu thị trường;

                            6. Các thông tin khác LEDx cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

                          2. LEDx có thể lưu trữ Thông Tin Dữ Liệu trong thời gian LEDx cho là cần thiết với điều kiện là một hoặc nhiều mục đích mà theo đó dữ liệu đó được thu thập vẫn hợp lệ, theo yêu cầu của quy định pháp luật (trong khuôn khổ quốc gia hoặc quốc tế), hoặc theo yêu cầu của chính sách lưu giữ hồ sơ hoặc mục đích kinh doanh của LEDx.

                          3. Phạm vi sử dụng thông tin
                           1. Ngoài Các Mục Đích được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, LEDx cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Người Sử Dụng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                            1. Tùy từng thời điểm, LEDx cũng có thể tiết lộ Thông Tin Dữ Liệu vì bất kỳ mục đích nào cho các cổ đông, giám đốc, nhân viên và người lao động của LEDx và các bên sau (dù ở trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam):

                             1. Bất kỳ đại lý, nhà thầu, hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chuyển tiền, hành chính, thư tín, viễn thông, tổng đài, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị kiến thức, nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, kiểm tra tham chiếu tín dụng hoặc thanh toán bù trừ chứng khoán, mô hình hóa hoặc phân tích rủi ro hoặc các dịch vụ khác cho Ứng Dụng Rootopia liên quan đến hoạt động kinh doanh của LEDx và/hoặc Ứng Dụng Rootopia hoặc bất kỳ dịch vụ nào của LEDx;

                              1. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được thuê bởi hoặc nhân danh LEDx hoặc là một phần hoặc liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà LEDx là một Người Sử Dụng trong nhóm hoặc có liên kết với nhóm công ty đó;

                               1. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà LEDx có nghĩa vụ hoặc bằng cách khác được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật và quy định hiện hành nào, bao gồm việc tiết lộ cho tòa án, và/hoặc các cơ quan pháp lý, quản lý, thuế và chính phủ tại Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán;

                                1. Bất kỳ bên nào đưa ra hoặc đề nghị cung cấp bảo lãnh hoặc bảo đảm của bên thứ ba để bảo lãnh hoặc bảo đảm các nghĩa vụ của bất kỳ Người Sử Dụng nào;

                                 1. Bất kỳ bên nào vì mục đích đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ của LEDx và bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc chỉ thị, lệnh hoặc yêu cầu do bất kỳ tòa án, cơ quan pháp lý hoặc cơ quan nhà nước nào ban hành (trong khuôn khổ quốc gia và quốc tế) (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ cho các cơ quan quản lý, tiến hành kiểm tra kiểm toán hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào);

                                  1. Bất kỳ bên được chuyển giao thực tế hoặc đề xuất nào của LEDx hoặc bên được chuyển nhượng các quyền hợp lệ của LEDx đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của LEDx; và

                                   1. Công ty tín dụng nào cũng như các nhân viên của công ty tín dụng đó và các bên thứ ba khác liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Rootopia theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định (ví dụ: các sàn giao dịch ngân hàng, bên trung gian tài chính, công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, đại lý ký quỹ và các sàn giao dịch cho vay ngang hàng khác).

                                   2. Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

                                    1. Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính;

                                     1. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác;

                                      1. LEDx cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi LEDx có cơ sở phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác.

                                     2. Quyền tiếp cận, chỉnh sửa thông tin của Người Sử Dụng

                                      Người Sử Dụng có thể truy cập hoặc điều chỉnh bất kỳ Thông Tin Dữ Liệu nào của Người Sử Dụng do LEDx nắm giữ. Để thực hiện việc đó, vui lòng liên hệ với LEDx bằng cách thông báo qua thư, fax, điện thoại, thư điện tử hoặc qua Ứng Dụng Rootopia. LEDx, theo toàn quyền quyết định của mình, bảo lưu quyền tính phí đối với việc cấp quyền truy cập nêu trên và điều chỉnh bất kỳ Thông Tin Dữ Liệu nào nếu LEDx cho là phù hợp.

                                      1. Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin
                                       1. LEDx cam kết và sử dụng các phương pháp hợp lý để đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân được thu thập để ngăn ngừa các hành vi đánh cắp, tiếp cận, thay đổi, phá hủy thông tin trái phép;

                                        1. LEDx sẽ thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để bảo đảm tính an toàn các dữ liệu của Người Sử Dụng trên hệ thống của LEDx. Dữ liệu của Người Sử Dụng được lưu trữ trong hệ thống mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế của LEDx.

                                         1. Nếu Người Sử Dụng cung cấp cho LEDx bất kỳ Thông Tin Dữ Liệu nào của Người Sử Dụng đó hoặc của các cá nhân khác, Người Sử Dụng cam đoan và bảo đảm với LEDx:

                                          1. Mỗi chủ thể (bao gồm cả Người Sử Dụng đó) có Thông Tin Dữ Liệu được cung cấp cho LEDx, đã được thông báo về các mục đích liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu; và Người Sử Dụng đã nhận được và được ủy quyền liên quan đến chấp thuận của cá nhân đó đối với việc Rootopia thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Dữ Liệu nêu trên.

                                           1. Người Sử Dụng sẽ ngay lập tức thông báo cho LEDx khi Người Sử Dụng đó được biết về việc bất kỳ chủ thể nào rút lại chấp thuận của mình đối với việc LEDx thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông Tin Dữ Liệu của chủ thể đó được cung cấp cho LEDx. Việc chủ thể này rút lại chấp thuận nêu trên có thể ảnh hưởng đến khả năng LEDx cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng, chủ thể này và/hoặc công ty mà Người Sử Dụng đại diện (bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa Người Sử Dụng và LEDx, theo các điều khoản chấm dứt liên quan đến Người Sử Dụng đã đăng ký và việc chấm dứt quan hệ hợp đồng nêu trên có thể bị xem là vi phạm các cam đoan và bảo đảm của Người Sử Dụng với LEDx).

                                            1. Người Sử Dụng luôn bảo đảm bất kỳ thông tin nào được cung cấp (bao gồm bất kỳ Thông Tin Dữ Liệu nào) cho LEDx là đúng, chính xác và đầy đủ, và bất kỳ chấp thuận nào được đưa ra liên quan đến Thông Tin Dữ Liệu sẽ, phụ thuộc vào tất cả pháp luật và quy định hiện hành, duy trì hiệu lực nếu bất kỳ chủ thể nào nêu trên chết, mất năng lực hành vi, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và việc chấm dứt hoặc hết hạn của bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Rootopia.

                                           2. Các quy định khác
                                            1. Bảo lưu quyền: Việc LEDx không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà LEDx có theo quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc theo quy định pháp luật không bị xem là LEDx từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và LEDx bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào LEDx nhận thấy thích hợp.

                                             1. Điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư: Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách Quyền Riêng Tư này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì LEDx sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách Quyền Riêng Tư. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách Quyền Riêng Tư này bị tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành được thì những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc làm suy giảm bằng bất kỳ cách nào và sẽ tiếp tục được thi hành và có giá trị ràng buộc.

                                              1. Hiệu lực: Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng

                                               1. Luật áp dụng: Chính Sách Quyền Riêng Tư này và quan hệ được xác lập giữa LEDx và Người Sử Dụng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam

                                                1. Giải quyết tranh chấp:

                                                 1. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm (“Tranh Chấp”) phát sinh liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư giữa LEDx và Người Sử Dụng sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng trên tinh thần thiện chí và dựa trên những thỏa thuận hợp lý về mặt thương mại. Nếu các bên không giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch kể từ ngày một bên gửi thông báo tranh chấp cho Bên còn lại, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) để phân xử theo Quy Tắc Trọng Tài của VIAC, được tiến hành theo thủ tục rút gọn với hội đồng trọng tài bao gồm một trọng tài viên được chỉ định bởi Chủ tịch VIAC. Các bên đồng ý tuân thủ bất kỳ phán quyết trọng tài hoặc chỉ thị nào được ban hành căn cứ theo hội đồng trọng tài đó và các phán quyết hoặc yêu cầu đó sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên. Bên thua kiện tại đây đồng ý thanh toán tất cả các chi phí và phí tổn hợp lý (bao gồm các chi phí pháp lý) mà bên kia phải chịu liên quan đến Tranh Chấp;

                                                  1. Trường hợp Người Sử Dụng phát sinh Tranh Chấp với bên thứ ba, LEDx không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… LEDx có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền.

                                                  2. Liên hệ: Tùy từng thời điểm, LEDx có thể gửi email, gọi điện thoại hoặc tin nhắn (“SMS”) đến số điện thoại di động của Người Sử Dụng và/hoặc Các Bên Liên Quan dựa trên Thông Tin Dữ Liệu được cung cấp cho LEDx. LEDx không bảo đảm về việc các tin nhắn này là hoàn toàn an toàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, LEDx sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc duy trì bởi Người Sử Dụng hoặc Các Bên Liên Quan liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ tin nhắn nào được truyền tải bởi LEDx hoặc do LEDx truyền tải đến như vậy.