Giải pháp công nghệ
tài chính dành cho giáo dục
Đầu tư cho tương lai thế hệ trẻ
Giải pháp nhân văn cho tương lai
tài chính của bạn
Khách hàng trả góp học phí
Nhà đầu tư
Đối tác giáo dục
Những con số biết nói
+70 tỷ số tiền học phí
đã được giải ngân
+3500 học sinh, sinh viên
được hỗ trợ trả góp học phí
+1200 nhà đầu tư
tin tưởng chọn Rootopia
là một trong những kênh đầu tư chính
+150 đối tác giáo dục
hợp tác toàn diện với Rootopia
Được đầu tư bởi 3 quỹ
Rootopia được bảo chứng với khoản đầu tư 1 triệu dollar bởi 3 quỹ uy tín Genesia Ventures, ThinkZone Ventures và BK Fund
Xem chi tiết tại
Các tin nổi bật gần đây
Đọc thêm các tin tức khác